602 211 733 nebo 775 321 301 martinsekal@podlahy-renovace-sekal.cz

Nabízíme odstranění Grafitů z fasád domů …
Přijdeme prohlídnout a podle poškozeného podkladu – nasákavý či nenasákavý – stanovíme postup a nabídkovou cenu.
Odstraňování provádíme chemicky, mechanicky, tlakovou vodou.
Vzhledem k tomu,že z nasákavých podkladů se neodstraní barvy absolutně, provádíme , dle domluvy, nátěry podle stávajícího odstínu a tak, aby byla zachována ona barevná celistvost.